top of page

DiM, 11 Gibl

|

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Fèis Bheag

Tha Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a' ruith bho 10m - 3f air an 11mh - 14mh Giblean. Tha Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a’ cur fàilte bhlàth air òigridh Ghlaschu gus pàirt a ghabhail ann an tachartasan ciùil, cànain agus cultar na Gàidhlig.

Chan eil tiogaidean gan reic
Faic tachartasan eile
Fèis Bheag
Fèis Bheag

Time & Location

11mh Gibl 2023, 10:15 – 14mh Gibl 2023, 12:00

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 147 Sràid Berkeley, Finnieston, Glaschu G3 7HP, RA

About the event

Tha Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a' ruith bho 10m - 3f air an 11mh - 14mh Giblean.

 

Fèis Bheag – Fo aois-sgoile
Gheibh sgoilearan fo aois-sgoile cothrom pàirt a ghabhail ann am bùitean-obrach shònraichte còmhla ris na pàrantan/neach-cùraim aca. Coltach ri Feis Mheadhan, bidh sgoilearan a’ gabhail pàirt ann an sreath chur-seachadan le geamaichean, dràma agus seinn. Tha na bùitean-obrach saor an asgaidh ach feumaidh tu àite fhaighinn ro-làimh.

Share this event

bottom of page