top of page

DiM, 09 Gibl

|

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Fèis Mheadhan agus Fèis Mhòr

Tha Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a' ruith eadar 10m - 3f air an 11mh - 14mh den Ghiblean. Tha Fèis Mheadhan airson oileanaich C1-3, agus tha Fèis Mhòr airson oileanaich C4-7.

Clàradh dùinte
Faic tachartasan eile
Fèis Mheadhan agus Fèis Mhòr
Fèis Mheadhan agus Fèis Mhòr

Time & Location

09mh Gibl 2024, 09:45 – 12mh Gibl 2024, 15:00

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 147 Sràid Berkeley, Finnieston, Glaschu G3 7HP, RA

About the event

Tha Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a' ruith eadar 10m - 3f air an 11mh - 14mh den Ghiblean.

 

Fèis Mheadhan - C1-3: Tha Fèis Mheadhan ann airson cothrom a thoirt don fheadhainn òga eadar Clas 1 agus 3, pàirt a ghabhail ann an sreath chur-seachadan le geamaichean, dràma agus seinn.

 

Fèis Mhòr - C4-7 Mar phàirt den Fhèis Mhòr, gheibh sgoilearan cothroman ionnsachaidh co-cheangailte ri ionnsramaidean traidiseanta, cultar na Gàidhlig agus cànain. A bharrachd air clasaichean tron latha, tha tachartasan eile a’ ruith air an oidhche.

Tickets

 • Fèis Mheadhan - C1-3

  Tha Fèis Mheadhan a’ toirt cothrom do sgoilearan nas òige ann am P1-3 pàirt a ghabhail ann an diofar chur-seachadan tron t-seachdain a’ gabhail a-steach geamaichean, dràma agus seinn.

  From £75.00 to £85.00
  Sold Out
  • £85.00
  • £75.00
 • Fèis Mhòr - C4-7

  Mar phàirt den Fhèis Mhòr, gheibh sgoilearan cothroman ionnsachaidh co-cheangailte ri ionnsramaidean traidiseanta, cultar na Gàidhlig agus cànain. A bharrachd air clasaichean tron latha, tha tachartasan eile a’ ruith air an oidhche.

  From £75.00 to £85.00
  Sale ended
  • £85.00
  • £75.00

Total

£0.00

Share this event

bottom of page